Bedrijven


De kwaliteit van het na-isoleren wordt bepaald door het vakmanschap van de uitvoerende bedrijven. Leden van de VENIN worden regelmatig gecontroleerd op de materialen die ze gebruiken en de nauwkeurigheid waarmee ze de isolatie werkzaamheden uitvoeren.

Deze controle gebeurt door certificerende instellingen (SKG-IKOB of Insula Certificatie). Dit zijn onafhankelijke instellingen die steekproefsgewijs de isolatiewerkzaamheden en de daarbij gebruikte isolatie materialen controleert. De eisen waaraan de bedrijven en materialen moeten voldoen zijn vastgelegd in URL’s en BRL’s. VENIN ziet er op toe dat deze regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangescherpt worden.

Spouwmuurisolatie, Vloerisolatie door gespoten PUR-schuim en Buitengevelisolatie: Leden van VENIN die deze werkzaamheden uitvoeren dienen daarvoor gecertificeerd te zijn.

Bodemisolatie en dakspouwisolatie: Omdat recentelijk voor deze werkzaamheden URL’s en BRL’s zijn ontwikkeld dienen de VENIN leden die deze werkzaamheden uitvoeren voor 31-12-2016 hiervoor gecertificeerd te zijn.

Bij negatieve beoordelingen maken de bedrijven kans hun erkenning als VENIN-lid kwijt te raken. Omdat zij daar juist zo trots op zijn zullen ze er alles aan doen om dat te vermijden. Opdrachtgevers doen er dan ook verstandig aan hun na-isolatiewerkzaamheden te laten uitvoeren door VENIN-leden.

Garantiebepalingen VENIN goedgekeurd op haar ledenvergadering van 26 juni 2008.
Dit zijn de minimumeisen waaraan uitvoerende leden van VENIN dienen te voldoen.
Klik hier voor het te downloaden Garantiebewijs.

Bij goed werk hoort een goede garantie, op uitvoering en materialen.